Welkom

Ik ben Frank Hermans, socioloog en in 2010 gepromoveerd op de vraag waarom schokkende gebeurtenissende en hun traumatische gevolgen een centrale plaats zijn gaan innemen in moderne samenlevingen. In 2017, schreef ik een boek over een van de belangrijkste overlevingsmechanismen van de mens, het vermogen tot medeleven, en hoe zich dat vanaf de eerste mensen heeft ontwikkeld tot het mondiale medeleven dat nu van ons wordt gevraagd. Klik voor het boek op de middelste foto hieronder, en voor de inhoudsopgave op de balk hierboven onder 'Zelf' en voor een aankondiging van een minuut  https://youtu.be/xXTEN7Rmo9M

 

Mijn stelling is dat samenlevingen nu zo sterk met elkaar verbonden zijn, dat schokkende gebeurtenissen zo veel mensen tegelijk kunnen treffen en zo intens worden beleefd, dat de traumatische gevolgen de grenzen van de belastbaarheid van talloze mensen overschrijden. Trauma's die honderdduizenden mensen treffen door genocide, oorlogen met kindsoldaten, vlucht, verbanning, opsluiting, seksueel geweld en ernstig verlies werken demoraliserend en tasten de menselijke veerkracht fundamenteel aan. Een oplossing is de zorg voor trauma's een centrale plaats te geven in de gezondheidszorg, de crisisbeheersing, de jeugdzorg en het recht, veel meer dan nu het geval is. Pas met deze aandacht kan de menselijke veerkracht worden hersteld en kunnen mensen de grote ecologische en sociale problemen van deze tijd, waar de bron ligt van veel trauma's, energiek tegemoet treden. Naar mijn idee hebben trauma's nog lang niet de erkenning die ze verdienen, mede omdat trauma-experts zich veel te weinig mengen in het publieke debat.

Het onderwijs heeft daarin een belangrijke taak. Het aantasten door veel onderwijskundigen en politici van het gezag van experts, het naar beneden halen van feitenkennis, discipline, concentratie, individueel werken, herhaling, klassikaal onderwijs, kennis van geschiedeniis en talen, zeker ook de bronnen in Latijn en Grieks  en het weglopen van academici in het VWO heeft het niveau van het onderwijs in Nederland sterk doen dalen. Dit moet worden hersteld. Zonder een debat op niveau kunnen grote maatschappelijke problemen niet serieus worden aangepakt. 

Ik zie het medeleven met getraumatiseerde slachtoffers als een vorm van beschaving.  (zie verder onder het kopje 'zelf' boven, bij publicaties en interesses). Centraal staat voor mij de verbreiding van het medeleven als een unieke eigenschap in de menselijke evolutie, waar mijn laatste boek met de titel de evolutie van het medeleven (2017) over gaat. Over weerbaarheid van samenlevingen heb ik een apart boek geschreven in het Engels: Protection and civilization (2017).

Bestelling boek bij boekhandel, bol.com of met korting 17,50 incl. verzendkosten door mij te mailen: franciscushermans@gmail.com 

  • Mijn tuin

  • Dochter, partner en beide kinderen

  • Zoon, partner en kind